13.3.2009 - חגית פרידמן -"קרבת אלוהים" מאת אהוד מנור |

חזרה להספדים >

אני רואה אתכם,
בבית, ברחוב,
שומע את קולכם
ממשיך אותי לכאוב.
ואני-
קרבת אלוהים לי טוב.
מה לי בשמיים?
מה לי בעפר?
אני אִתכם מתחת
וּמעל ההר.
מה לי בשמיים?
מה לי באין-קץ?
אני יורד בגשם
ועולה בעץ.
אם תזכרו אותי,
לעד לא אעזוב,
וגם אחרי מותי,
יש דרך לאהוב.
ואני-
קרבת אלוהים לי טוב

POWERED BY קידום אתרים
© 2019 כל הזכויות שמורות למשפחת אל-קבץ