18.2.2000 - עמיצור (עמי) פרלמן - "שיר לעמר" |

חזרה להספדים >

שיר לעמר / עמיצור(עמי) פרלמן
ניצוץ ורעם, מטען התפוצץ
"מרצדס"שרופה ועמר איננו איתנו עוד,
לא עוד כדור ביד,לא עוד עניבת צופים קשורה ברישול
ולא עוד חיוך מבויש שובה לב בזוית הפה
לא, זה לא יתכן...

כי לתת זה כל מה שידעת
ובשבילך לתת זה היה הכל
עם זוג "כפכפים" על הרגליים
ועם חיוך שלא מש מהשפתיים
לתת זה כל מה שידעת.

ניצוץ ורעם מטען התפוצץ,
"מרצדס" שרופה ועמר איננו עוד איתנו
נותרנו  יתומים ממדריך נערץ ומורה דרך
נותרנו בודדים ללא בן, אח וחבר,
לא זה לא יתכן.

כי לתת זה כל מה שידעת
ובשבילך לתת זה היה הכל
עם זוג "כפכפים" על הרגליים
ועם חיוך שלא מש מהשפתיים
לתת זה כל מה שידעת.

ניצוץ ורעם מטען התפוצץ
"מרצדס שרופה ועמר איננו עוד איתנו
הציונות ואהבת הארץ, גם הן מרכינות ראשן
בפני מי שאותן חרט על "דגל חייו"
לא זה לא יתכן...

כי לתת זה כל מה שידעת
ובשבילך לתת זה היה הכל
עם זוג "כפכפים" על הרגליים
ועם חיוך שלא מש מהשפתיים
אותנו השארת דומעים.
 

POWERED BY קידום אתרים
© 2021 כל הזכויות שמורות למשפחת אל-קבץ